top of page

Câu chuyện Fclass

Fclass Vietnam
TẦM NHÌN

​Fclass định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp được thị trường tin dùng hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp ứng dụng Mobile Fclass thương mại điện tử mua sắm online, đặt thức ăn, thực phẩm, giao hàng, đặt xe di chuyển công tác & sinh hoạt,  tạo công ăn việc làm cho ít nhất 10.000 lái xe & người lao động khác với thu nhập bình quân đầu người đạt 12.000 usd/năm.

Fclass Vietnam
SỨ MỆNH

“Fclass cố gắng đạt 35% thị trường ứng dụng Mobile đặt thức ăn - thức uống - thực phẩm, mua sắm hàng hoá online, giao hàng và đặt xe di chuyển trong công tác và sinh hoạt của cộng đồng dân cư tại Việt Nam và Mang đến những trải nghiệm trên cả tuyệt vời cho mọi người, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt”.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Fclass Vietnam

- Chính trực trong tất cả các giao dịch.
- Tôn trọng Người dùng, đối tác tài xế, Thương nhân, cửa hàng, nhà cung cấp, đại lý, đồng nghiệp, bản thân.
- Tuân thủ pháp luật, Quy tắc ứng xử, quy chế, quy định của Fclass.
- Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
- Trách nhiệm với Cộng đồng, doanh nghiệp cùng ngành, đối tác khách hàng.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG / Triết lý kinh doanh

“Chất lượng – Uy tín – Hiệu quả”.

bottom of page