top of page

Công Ty Cổ Phần Fclass Vietnam Làm Việc Cùng Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ

Sáng ngày 25.03.2022, Fclass Vietnam đã làm việc với Ban Giám hiệu và lãnh đạo các khoa, phòng ban trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ.

Nội dung làm việc đã thống nhất:

1. Triển khai phần mềm QR ACCESS hỗ trợ tuyển sinh, quản lý sinh viên.

2. Bàn phương thức hợp tác xây dựng đại lý sàn Thương mại điện tử cho giảng viên và sinh viên học tập.

3. Xây dựng đại lý sàn TMĐT ngay tại trường CĐ KT Nguyễn Trường Tộ.

Xem thêm>>>Tại đây

Fclass Vietnam

Comments


bottom of page