top of page

Fclass Vietnam Cùng Chương Trình Hợp Tác Với Ngân Hàng Agribank - Chi Nhánh Phước Kiển, Nhà Bè

Hơn 31 năm hình thành và phát triển, Agribank là Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt 1 triệu 400 ngàn tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt gần 1 triệu 300 ngàn tỷ đồng, quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 1 triệu tỷ đồng, với tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm trên 70% dư nợ của Agribank và trên 50% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Nội dung chương trình hợp tác:

Chương trình ký kết cùng hợp tác giữa Fclass Vietnam và Ngân hàng Nông nghiệp - chi nhánh Phước Kiển vào ngày 26/10/2021 với nội dung đã được thống nhất và sẽ được 2 bên tiến hành thực hiện từng bước trong 2 tháng còn lại của năm 2021:

- Về phía Fclass Vietnam: Hỗ trợ hướng dẫn cho khách hàng, cán bộ nhân viên, đối tác Fclass sử dụng các dịch vụ của Agribank trên cơ sở tuân thủ quy định nghiệp vụ của mỗi bên và quy định pháp luật.

- Về phía Agribank: Tiến hành thực hiện mở tài khoản cá nhân, giới thiệu, chia sẻ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, khách hàng tải và sử dụng các ứng dụng của Fclass. Ngoài ra, Agribank cung cấp các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng, cán bộ nhân viên và người thân theo chính sách ưu đãi của từng bên theo từng thời kỳ.

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm triển khai định hướng của Fclass Vietnam và Agribank về tăng cường, đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, thói quen sử dụng thẻ, mở tài khoản ngân hàng để sử dụng các ứng dụng thanh toán.

Fclass Vietnam cùng Chương Trình Hợp Tác Với Ngân Hàng Agribank - Chi Nhánh Phước Kiển, Nhà Bè

Việc ký kết thành công thỏa thuận hợp tác giữa Fclass Vietnam và Agribank chi nhánh Phước Kiển ghi dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác dựa trên thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động. Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Fclass Vietnam, đồng thời đảm bảo lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ.


Comments


bottom of page