top of page

Fclass Vietnam - VietcomBank CN Đồng Ký kết Triển khai Các Dịch Vụ Công Nghệ Và Tài Chính Ngân Hàng

Với uy tín, kinh nghiệm lâu năm trong việc triển khai thành công nhiều dự án quy mô của Fclass Vietnam, cùng tiềm lực vững chắc và hệ sản phẩm dịch vụ hiện đại của Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng. Hợp tác này sẽ tạo ra một hệ sinh thái cộng hưởng thế mạnh, mang lại lợi ích bền vững, đặc biệt đem tới cho khách hàng những “dịch vụ công nghệ và tài chính ngân hàng".

Nội dung hợp tác

Thỏa thuận Hợp tác lần này, thể hiện ý chí hợp tác toàn diện, lâu dài của hai bên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển, mở ra một giai đoạn hợp tác mới nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng của mỗi bên, đồng thời sẽ mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển toàn diện và bền vững trong quá trình hoạt động của hai bên.

Fclass Vietnam và Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng ký kết triển khai các dịch vụ công nghệ và tài chính ngân hàng

Fclass Vietnam và VietcomBank chi nhánh Kỳ Đồng khẳng định mong muốn đồng hành cùng nhau đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thông qua các gói dịch vụ đa dạng cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Theo nội dung Thỏa thuận hợp tác toàn diện được ký kết, các bên cam kết hợp tác toàn diện, lâu dài và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Fclass Vietnam và VietcomBank chi nhánh Kỳ Đồng sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau, đặc biệt trọng tâm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: Cung cấp các dịch vụ thanh toán và quản lý dòng tiền, thanh toán gói dịch vụ và các sản phẩm dịch vụ ưu đãi cho cán bộ nhân viên và khách hàng sử dụng dịch vụ của Fclass Vietnam.

Nội dung hợp tác giữa Fclass Vietnam và Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng

Sự bắt tay hợp tác giữa Fclass Vietnam và Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ và tài chính ngân hàng hứa hẹn mang tới cho khách hàng cơ hội hiếm có và được đánh giá là sẽ dẫn đầu xu hướng trong thời gian tới.

Comments


bottom of page