top of page

Liên Kết Hợp Tác Giữa Nhà Trường Và Fclass Vietnam: Lợi Ích 3 Bên

Hiểu rõ lợi ích từ mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp. Ngày 02/03/2022, tại trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (BNC) đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và Công ty Cổ phần Fclass Vietnam.


Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là một trường trung cấp chuyên nghiệp đa cấp của thành phố Hồ Chí Minh, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phạm vi hoạt động của trường là đào tạo nguồn nhân lực Kinh tế - kỹ thuật cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho con em nhân dân và người lao động nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa thành phố và khu vực phía Nam.

Fclass Vietnam và Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Mối quan hệ hợp tác giữa BNCFclass Vietnam là mối liên kết giữa cơ sở giáo dục đào tạo nghề với doanh nghiệp. Nội dung hợp tác được triển khai trên các khía cạnh: trao đổi công nghệ, chia sẻ tri thức, nghiên cứu khoa học, trao đổi nhân sự (sinh viên), tiếp nhận sinh viên thực tập, tham quan thực tế, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo... Đẩy mạnh việc hợp tác này và khai thác đúng giá trị của nó sẽ cho lợi ích từ cả 3 bên gồm: Nhà trường, Doanh nghiệp và Học sinh Sinh viên.

Thỏa thuận hợp tác

Về phía Nhà trường: hợp tác doanh nghiệp giúp cho Nhà trường có cơ hội tiếp cận công nghệ, kỹ thuật mới; điều chỉnh, cập nhật chương trình theo hướng phù hợp thực tế và đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng; huy động nguồn lực phục vụ các hoạt động nghiên cứu, tăng cường năng lực cho đội ngũ nhà giáo.

Về phía Doanh nghiệp: thông qua hợp tác với Nhà trường, Fclass Vietnam quảng bá được tên tuổi, thương hiệu, sản phẩm của mình; có cơ hội tuyển chọn nguồn nhân lực phù hợp, có chất lượng; sẵn sàng nguồn nhân lực cho các kế hoạch, chiến lược mở rộng quy mô, chuyển đổi mô hình. Học sinh Sinh viên được thực tập tại các doanh nghiệp hợp tác với Nhà trường, có cơ hội việc làm ngay khi còn là HSSV.

Cũng tại buổi ký kết, ông Phan Hoàng Dũng – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã đại diện Nhà trường mời đại biểu 2 bên tham quan trường và cơ sở vật chất phục vụ cho HSSV tại BNC.


Xem thêm>>Tại đây

Fclass VietnamComments


bottom of page