Thông Báo Giá cước dịch vụ trên ứng dụng Mobile Fclass

Giá cước của các dịch vụ trên ứng dụng Fclass bắt đầu điều chỉnh từ ngày 18/03/2022 do giá xăng, dầu tăng.

A. Các dịch vụ Fclass Car Công vụ, Fclass Car

B. Các dịch vụ Fclass Bike:

C. Dịch vụ Fclass Delivery:

D. Dịch vụ Fclass Mall:

E. Dịch vụ Fclass F&B (Food and Beverage)

Ghi chú:

  • Giá cước trên chưa bao gồm phí nền tảng, và các loại phụ phí khác.

  • Giá cước có thể điều chỉnh linh động theo khu vực và thời điểm trong ngày khi nhu cầu tăng cao.

Fclass Vietnam