top of page

Thông Báo Giá cước dịch vụ trên ứng dụng Mobile Fclass

Giá cước của các dịch vụ trên ứng dụng Fclass bắt đầu điều chỉnh từ ngày 18/03/2022 do giá xăng, dầu tăng.

A. Các dịch vụ Fclass Car Công vụ, Fclass Car

B. Các dịch vụ Fclass Bike:

C. Dịch vụ Fclass Delivery:

D. Dịch vụ Fclass Mall:

E. Dịch vụ Fclass F&B (Food and Beverage)

Ghi chú:

  • Giá cước trên chưa bao gồm phí nền tảng, và các loại phụ phí khác.

  • Giá cước có thể điều chỉnh linh động theo khu vực và thời điểm trong ngày khi nhu cầu tăng cao.

Fclass Vietnam

Comments


bottom of page