Về Fclass

Fclass Vietnam là Công ty với thương hiệu Quốc gia cung cấp ứng dụng Fclass Mobile đặt xe Công nghệ với tiêu chuẩn phục vụ hành khách hạng thương gia với giá cước vận tải hợp lý và chuẩn VIP 5 sao.

App Fclass Mobile đặt xe đã đạt các tính năng đơn giản, thân thiện, dễ sử dụng, đa dạng các tiện ích phục vụ nhu cầu thiết thực, phổ biến, hiện đại, đẳng cấp VIP.  

Fclass Vietnam
Fclass Vietnam
TẦM NHÌN

Fclass luôn phấn đấu vươn tới mục tiêu thành một trong những doanh nghiệp Big 04 trong tương lai gần đạt chuẩn 05 sao cung cấp ứng dụng Fclass đặt xe tại Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho ít nhất 10.000 lái xe & người lao động khác với thu nhập bình quân đầu người đạt 12.000 usd/năm. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Fclass Vietnam

- Chính trực trong tất cả các giao dịch
- Tôn trọng hành khách, đối tác, nhà cung cấp, lái xe, đồng nghiệp, bản thân
- Tuân thủ pháp luật, Quy tắc ứng xử, quy chế, quy định của Fclass
- Thỏa mãn nhu cầu của Hành khách
- Chuẩn VIP 05 sao 
- Trách nhiệm với Cộng đồng, doanh nghiệp cùng ngành, khách hàng